Agenda

Beste Leden

 

Het bestuur heeft afgelopen donderdag 20 augustus 2020  vergaderd en  besloten om  per 31 augustus a.s. weer te gaan zwemmen in verwarmd water op alle locaties dus  zowel in Leeuwarden, Stiens en in Sint Nicolaasga, mits er geen tweede uitbraak komt.

Het protocol  blijft onveranderd van kracht en iedere zwemmer is verplicht zich hieraan  te houden. Mocht de overheid versoepelingen aanbrengen in dit protocol voor 1 september dan hoort u dit van ons. Ook als u uit gebieden komt met de code oranje dient u 10 dagen in thuis te blijven

 

Het protocol staat afgedrukt in de Trochsetter 23e jaargang no. 2 van juni 2020.

Binnenkort wordt u door ons benaderd  door Geppy Wassenaar of Elly van den Bos voor wat betreft Stiens en Leeuwarden en voor Sint Nicolaasga door Joukje Jansen.

Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met Piet Sikma.  Tel. 0515-56956.

 

Door de coronacrisis zullen  dit jaar geen workshop gehouden worden. 

 

Op donderdag 22 oktober 2020 hopen we onze Algemene Leden Vergadering te houden, mits er geen tweede uitbraak van het coronaviris plaats vindt.

 

U hoeft niet bang te zijn. Het heeft bestuur een grote zaal afgehuurd, waarbij we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Wel moet U zich beslist aanmelden voor 1 oktober 2020 als U aanwezig wilt zijn bij de ALV.

Dit kunt u doen bij Elly van den Bos tel. 0517-393614 of bij Geert Woltman tel. 06-57188160.

 

We houden de ALV in Party- en activiteitencentrum It Dielshûs, It bosk 41 te 8731 BK Wommels. (waar we ook onze brunch gehouden hebben begin dit jaar)

                                                                       

Bij binnenkomst staat de koffie of thee met een gevulde koek voor u klaar.

Het is niet alleen vergaderen, nee ook voor gezellig samen zijn en ontspanning wordt gezorgd, want na afloop gaan we bingo spelen met fantastische vleesprijzen en andere artikelen.

Op donderdag 22 oktober 2020 hopen we onze Algemene Leden Vergadering te houden, mits er geen tweede uitbraak van het coronaviris plaats vindt.

 

U hoeft niet bang te zijn. Het heeft bestuur een grote zaal afgehuurd, waarbij we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Wel moet U zich beslist aanmelden voor 1 oktober 2020 als U aanwezig wilt zijn bij de ALV.

Dit kunt u doen bij Elly van den Bos tel. 0517-393614 of bij Geert Woltman tel. 06-57188160.

 

We houden de ALV in Party- en activiteitencentrum It Dielshûs, It bosk 41 te 8731 BK Wommels. (waar we ook onze brunch gehouden hebben begin dit jaar)

                                                                       

Bij binnenkomst staat de koffie of thee met een gevulde koek voor u klaar.

Het is niet alleen vergaderen, nee ook voor gezellig samen zijn en ontspanning wordt gezorgd, want na afloop gaan we bingo spelen met fantastische vleesprijzen en andere artikelen.