Agenda

 

 

De ledenvergadering komt te vervallen zie nieuwsbrief 12

 

Op donderdag 22 oktober 2020 hopen we onze Algemene Leden Vergadering te houden, mits er geen tweede uitbraak van het coronaviris plaats vindt.

 

U hoeft niet bang te zijn. Het heeft bestuur een grote zaal afgehuurd, waarbij we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Wel moet U zich beslist aanmelden voor 1 oktober 2020 als U aanwezig wilt zijn bij de ALV.

Dit kunt u doen bij Elly van den Bos tel. 0517-393614 of bij Geert Woltman tel. 06-57188160.

 

We houden de ALV in Party- en activiteitencentrum It Dielshûs, It bosk 41 te 8731 BK Wommels. (waar we ook onze brunch gehouden hebben begin dit jaar) Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur

                                                                       

Bij binnenkomst staat de koffie of thee met een gevulde koek voor u klaar.

Het is niet alleen vergaderen, nee ook voor gezellig samen zijn en ontspanning wordt gezorgd, want na afloop gaan we bingo spelen met fantastische vleesprijzen en andere artikelen.