Agenda

Herfst workshop 8 oktober 2019

Tijd:
We beginnen met de eerste groep om 13.30 uur en bij voldoende deelname start er een tweede groep om 19.30 uur.

Waar:
Joure, Prins Bernardlaan 21

Kosten: Voor leden € 15,00 en voor introducés € 20,00.

Opgeven:
Voor 15 september 2019 bij Geert Woltman

0513-415474 of 06-57188160

Kan ook via de mail:
geert.woltman@gmail.com

Betaling:
Overmaken op rekening nummer
NL05 RABO 0305 0603 09 met vermelding "herfstworkshop"