Agenda

Op 26 maart 2020 Kuuroord Nieuweschans. 

Donderdag 26 maart 2020 is het jaarlijks reisje naar Kuuroord Fontana te Nieuweschans.
Kosten € 29,50 per persoon en € 35,00 voor introducés.

Opstapplaatsen zijn: Franeker om 8.00 uur bij De Sportcomplex De Trije en om 8.30 te Leeuwarden bij de Kurioskerk

Hierin is inbegrepen de buskosten en de entree. Voor de lunch dient u zelf te zorgen.

Opgeven voor 15 februari bij Elly van den Bos:
tel. 0517-393614 of via de mail ellyvdbos@home.nl
Betaling: overmaken op rekeningnummer NL05  Rabo 0305 060309 met vermelding "Fontana".

 

Voorjaars Workshop 23 april 2020

We gaan met paverpol en textiel een vogel maken. Centraal staat het gezellig samen zijn.

Tijd: We beginnen met de eerste groep om 13.30 uur en bij voldoende deelname start de tweede groep om 19.30 uur. 

Waar: Joure, Bernhardlaan 21

Kosten: Voor leden € 15,00 en voor introducés € 20,00.

Opgeven: Voor 2 april 2020 bij Geert Woltman  tel. 0513-415474 of 06-57188160 kan ook via de mail geert.woltman@gmail.com.

Betaling:  Overmaken op rekening nummer NL05 RABO 0305 0603 09 met vermeldin  "voorjaarsworkshop".                              

Op deze middag proberen we de afbeeldingen na te maken.

   

Donderdag 14 mei gaan we een reis maken langs de 11 fonteinen van Friesland onder leiding van een reisleidster.

We vertrekken uit Franeker om 8.45 uur bij het Sportcomplex De Trije en uit Leeuwarden om 9.15 uur bij de Kurioskerk en volgens in Sneek om 9.40 uur bij het station.

 

Tussen 19.30-20.00 uur is de terugkomst verwacht bij de opstap plaatsen.

De kosten bedragen voor leden € 29,50 en voor introducés € 35,00.

Inbegrepen in de prijs is: 1 x koffie/thee met gebak en afsluitend een 3 gangen diner.

Opgave bij Geert Woltman tel 0513-415474 of per mail geert.woltman@gmail.com en bij Elly van den Bos tel. 0517-393614 of per mail ellyvdbos@home.nl

Opgave 14 april 2020 en betaling op rekeningnummer NL05 RABO 0305 0603 09 onder vermelding "fonteinen".