Agenda

Beste Leden

 

De overheid heeft u overleg met het RIVM en vele andere deskundigen de maatregelen m.b.t. het Coronavirus aangescherpt.

Ook wij als bestuur volgen de ontwikkelingen op de voet.

Daarom is het niet mogelijk de volgende zaken door te laten gaan.

A: Het reisje naar Fontana te Nieuweschans

B: De Jaarvergadering van 16 april 2020

C: Reisje langs de 11 fonteinen op 14 mei 2020

D: Workshop vogeltje maken op 23 april 2020

E: Het zwemmen in verwarmd water is niet mogelijk daar de zwembaden De Blauwe Golf te Leeuwarden, It Gryn te Stiens en Maeykehiem te Sint Nicolaasga hun deuren hebben gesloten.

Zodra de baden weer open gaan en dit toegestaan wordt hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons via de mail of de app.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Piet Sikma. Zie bij Contact 

Bedankt voor uw begrip

 

Afgelast!!!!!  wegens coronavirus

Op 26 maart 2020 Kuuroord Nieuweschans. 

Donderdag 26 maart 2020 is het jaarlijks reisje naar Kuuroord Fontana te Nieuweschans.
Kosten € 29,50 per persoon en € 35,00 voor introducés.

Opstapplaatsen zijn: Franeker om 8.00 uur bij De Sportcomplex De Trije en om 8.30 te Leeuwarden bij de Kurioskerk

Hierin is inbegrepen de buskosten en de entree. Voor de lunch dient u zelf te zorgen.

Opgeven voor 15 februari bij Elly van den Bos:
tel. 0517-393614 of via de mail ellyvdbos@home.nl
Betaling: overmaken op re rekeningnummer NL05  Rabo 0305 060309 met vermelding "Fontana".

 

 Uitgesteld tot nadere datum wegens coranavirus!!!!!!

       Uitnodiging algemene Ledenvergadering.

 

Op donderdag 16 april 2020 om 19.30 uur vindt in dorpshuis ùs Honk, de Terp 3, 8636 VA te Britswerd onze algemene ledenvergadering plaats, waarbij wij u van harte uitnodigen.

De zaal is open om 19.00 uur. Tussen 19.00 en 19.30 uur krijgt u de gelegenheid alle financiële stukken over 2019 in te zien.

De agenda is afgedrukt in de Trochsetter.

 

Na de algemene ledenvergadering is het tijd voor ontspanning, We gaan Bingo spelen met fantastische vleesprijzen en andere artikelen.

.

Wij als bestuur rekenen op een grote opkomst.

 

 

Afgelast!!!!!

 

Donderdag 14 mei gaan we een reis maken langs de 11 fonteinen van Friesland onder leiding van een reisleidster.

We vertrekken uit Franeker om 8.45 uur bij het Sportcomplex De Trije en uit Leeuwarden om 9.15 uur bij de Kurioskerk en volgens in Sneek om 9.40 uur bij het station.

 

Tussen 19.30-20.00 uur is de terugkomst verwacht bij de opstap plaatsen.

De kosten bedragen voor leden € 29,50 en voor introducés € 35,00.

Inbegrepen in de prijs is: 1 x koffie/thee met gebak en afsluitend een 3 gangen diner.

Opgave bij Geert Woltman tel 0513-415474 of per mail geert.woltman@gmail.com en bij Elly van den Bos tel. 0517-393614 of per mail ellyvdbos@home.nl

Opgave 14 april 2020 en betaling op rekeningnummer NL05 RABO 0305 0603 09 onder vermelding "fonteinen".