2016 Wereldreumadag

2016 Wereldreumadag

In het kader van 12 oktober WereldReumadag had RPV Súdwest Fryslân een informatieve bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 10 oktober.