Archief

Archief

De eerste van een mooie serie Kerstballen
Deze bal is de eerste van een serie Kerstballen die wij ieder jaar zullen laten bedrukken met een andere afbeelding, gemaakt door Susan Schildkamp.

De Kerstballen kosten € 5 per stuk.

Wat doen wij met uw bijdrage
Ieder jaar zullen wij een ander reuma-onderzoek steunen. Door het kopen van de Reumafonds Kerstbal van dit jaar helpt u ons het onderzoek van Dr. Joel van Roon van het UMCU te financieren. Hij ontdekte hoe overactieve cellen, die bij artrose zoveel pijn veroorzaken, door toepassing van Synerkine weer tot rust kunnen komen. Voor de volgende fase, de experimentele behandeling bij patiënten, is veel geld nodig.

Verkoop particulieren
Er zijn voor u als particulier 2 manieren om de Kerstbal te bemachtigen:
1. Per 10 stuks sturen we de Kerstballen voor u op. U betaalt dan zelf de verzendkosten.  Neemt u hiervoor contact op met info@reumafonds.nl
2. U kunt de Kerstbal(len) ophalen bij onze coördinator in uw regio. Onderaan deze pagina vindt u alle coördinatoren en hun e-mail adressen.

Verkoop Reumapatiëntverenigingen
Bent u een Patiëntenvereniging en wilt u ons helpen bij de verkoop van de Kerstballen? Neemt u dan contact op met l.heisen@reumafonds.nl

Verkoop bedrijven
Bent u een bedrijf en wilt u onze Kerstballen kopen voor uw personeel of voor uw relaties? Stuurt u dan een e-mail aan l.heisen@reumafonds.nl Leontine Heisen neemt dan contact met u op.

Wanneer u meer dan 100 ballen koopt zetten we uw bedrijf graag in het zonnetje!

————————————————————————————————————————–

Wereldreumadag

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 8 oktober 2016 langs te komen in het
Nordwin College, Harste 2, 9602 JX  Sneek van 14.00 – 17.00 uur

14.00  Opening
14.10  lezing reumatoloog Dan Zhang en consulente Rineke Rumph
15.00  vragenrondje
15.20  pauze
15.35  Fysio Suo Marte met adem- en ontspanningstherapie
15.35  Fysio Tigra met demo medische fitness
17.00  sluiting

Er staan diverse kraampjes met o.a.;
Pedicure ProVoet, Thuishotel (maaltijden), Sasburg apotheek, Zonnebloem,
Rameau orthopedische schoentechniek, Fes (fibromyalgie), smoothie’s en het Reumafonds.

Tot ziens op zaterdag 8 oktober.

————————————————————————————————————-

Resultaten enquête Friese reumapatiënten

Eind 2013 heeft de RPV Leeuwarden gevraagd aan het Reumafonds  om mee te denken over de Friese reumazorg. De RPV Leeuwarden maakte zich zorgen over de druk op de reumazorg in Friesland en de vergoedingen van de reumazorg door De Friesland Zorgverzekering (DFZ). Daarom hebben we om de tafel gezeten met DFZ samen met de RPV Leeuwarden en een aantal zorgverleners om deze zorgen kenbaar te maken.

Als Reumafonds en Friese reumapatiëntenverenigingen wilden we nog meer zicht krijgen op de reumazorg in Friesland, de ervaringen van reumapatiënten en mogelijke knelpunten. Daarom hebben we in de herfst van 2015 samen een onderzoek gedaan onder Friese reumapatiënten. Binnen 1 maand werden er 691 enquêtes ingevuld, een heel mooi resultaat!

Van de mensen die de enquête hebben ingevuld is 61% lid van een RPV in Friesland; 4% is vrijwilliger bij een RPV; 20% neemt deelt aan beweeggroepen van de RPV-en; 3% is oud-lid; 18% is geen lid, maar kent de RPV-en wel en 16% is niet bekend met de RPV-en.

Graag delen we met u een aantal interessante uitkomsten van het onderzoek:

  • Over het algemeen zijn de reumapatiënten erg tevreden over hun zorgverleners. Allemaal krijgen ze een ruime voldoende: De huisarts (7,6), de reumatoloog (7,7), de reumaverpleegkundige (7,8), de orthopeed (7,9). De fysiotherapeut krijgt zelfs een 8,1!
  • Zes procent van de Friese reumapatiënten krijgt hulp van maatschappelijk werkers (7,1) en 9% heeft ervaring met gemeentelijke ondersteuning. De gemeenten krijgen net een voldoende (6,1).
  • De Friese reumapatiënten hebben goede ervaringen met reumaverpleegkundigen. Zij hebben tijd en aandacht voor de persoonlijke situatie, geven extra uitleg over de behandeling, denken mee over optimale behandeling en vullen daarmee de reumatoloog aan.
  • Driekwart kan op een acceptabele termijn terecht op spreekuur indien klachten verergeren.
  • Het overgrote deel (80%) van de mensen vindt de bereikbaarheid van de polikliniek en de ziekenhuisapotheek (zeer) goed.

Een paar verbeterpunten kwamen eruit:

  • Bijna de helft van de mensen geeft aan dat de reumatoloog soms tot bijna nooit aandacht heeft voor de persoonlijke situatie van de patiënt.
  • Drieën twintig procent van de mensen gaf aan dat zij af en toe problemen hebben met de levering van reumamedicijnen aan huis, of met het verkrijgen en ophalen van hun medicijnen bij de ziekenhuisapotheek.
  • Veel mensen (56%) geven aan dat hun reumatoloog niet altijd let op andere aandoeningen die zij hebben, naast reuma. En de adviezen van verschillende zorgverleners kunnen ook beter op elkaar worden afgestemd: in bijna 60% van de gevallen gebeurt dit (lang) niet altijd.
  • Ook willen de Friese reumapatiënten graag meer betrokken worden bij het op- en bijstellen van hun behandelplan, met aandacht voor hun persoonlijke situatie.

Dit onderzoek heeft ons geholpen om meer zicht te krijgen op de ervaringen van reumapatiënten in Friesland met de reumazorg. Uit de enquête is gebleken dat vanuit het perspectief van de patiënten er wel verbeterpunten zijn, maar dat er geen grote misstanden lijken te zijn. Met deze verbeterpunten kunnen de Friese reumapatiënten verenigingen het gesprek aangaan met de zorgverleners en de ziekenhuizen om de kwaliteit van reumazorg nog beter aan te laten sluiten op wat de reumapatiënt nodig heeft.

We danken alle mensen hartelijk die  mee hebben gedaan aan dit onderzoek.

________________________________________________________________________

Het bestuur van de RPV Súdwest Fryslân wenst jou en je dierbaren een heel gelukkig, liefdevol en gezond 2016.

_________________________________________________________________________

Geen Kerstviering maar wel ……………… Nieuwjaarsborrel

Tientallen jaren heeft RPV Súdwest Fryslân een kerstdiner georganiseerd. Altijd gezellig en heerlijk eten. De laatste jaren werd de belangstelling hiervoor steeds een beetje minder dus tijd voor vernieuwing!

Voor het eerst in haar geschiedenis organiseert RPV Súdwest Fryslân dan ook een nieuwjaarsborrelNieuwjaarsborrel. Zaterdag 16 januari 2016 in de Stolp te Sneek.

Meer info vindt u in de Trochsetter van september. U kunt zich ook via deze website opgeven.

Kijk onder het kopje Agenda en vul het aanmeldformulier in.

________________________________________________________________________

Wat vindt u belangrijk in de reumazorg? Laat het ons weten!

De Friese RPV-en en het Reumafonds willen samen opkomen voor uw belangen in de Friese reumazorg.

Dat willen we goed doen. Daarom willen we van u als Friese reumapatiënt weten wat goed gaat en wat beter kan in de reumazorg.

En wat u belangrijk vindt in de reumazorg.

Woont u in Friesland en hebt u een vorm van reuma? Doe mee en vul de enquête in! Zo helpen we elkaar.

_______________________________________________________

Welkom op de website van reumapatiëntenvereniging Súdwest Fryslân.
lancering website reuma Sneek
1 juli 2015

RPV Súdwest Fryslân brengt haar website online.

Wij wensen u veel leesplezier.