RPV Súdwest Fryslân

RPV Súdwest Fryslân

Welkom op de website van reumapatiëntenvereniging Súdwest Fryslân.
Onze reumavereniging is een vereniging voor reumapatiënten door reumapatiënten.
De reumapatiëntenvereniging is opgericht in 1996. Onze leden komen veelal uit de zuidwesthoek van Friesland (van Tzum tot en met Lemmer).

De vereniging zet zich in voor de belangen van reumapatiënten.
Dit doen we door onder andere:

  • Het geven van voorlichting
  • Het tot stand brengen van lotgenotencontacten door het organiseren van activiteiten
  • Het organiseren van verantwoord bewegen in verwarmd water (ca. 32°)
  • Het uitbrengen van een contactblad genaamd Trochsetter. Deze verschijnt 4 keer per jaar. (U kunt deze inzien door op het tabblad Trochsetter te klikken)
  • Het deelnemen aan het jaarlijks overleg met de grootste zorgverzekeraar in deze regio.
  • Het deelnemen aan andere overleggen die in het belang zijn van onze leden.